• Pasifik
  • Pasifik Coffee Coffee
  • Pasifik Latte Latte
  • Pasifik Marine Marine
  • Pasifik Sky Sky

PASIFIK

CODE FORMAT PC/BTE PC/PALETTE
PASIFIK COFFEE 12.5 X 25.5 14.07 PC 562.63 PC
PASIFIK LATTE 12.5 X 25.5 14.07 PC 562.63 PC
PASIFIK MARINE 12.5 X 25.5 14.07 PC 562.63 PC
PASIFIK SKY 12.5 X 25.5 14.07 PC 562.63 PC